Din webbläsare stöds ej. För bästa upplevelsen rekommenderas en nyare version eller en annan webbläsare.

GARANTI & LEVERANSVILLKOR

 

LEVERANSTIDER

Om inget annat anges levereras produkterna omgående från vårt lager. Produkter som angivits som tillgängliga på lager levereras vanligen ut samma dag om beställningen behandlas innan kl 11.00. Beställningar som behandlas efter kl 11.00 skickas vanligen nästa arbetsdag. Vanligen ligger leveranstiden mellan 1-5 arbetsdagar. Vid beställning av varor som vi ej har på lager bekräftas leveransdagen i ditt ordererkännande.

 

PRODUKTGARANTI

Produkt med tillverkningsfel byts mot ny produkt under garantitiden (se nedan) förutsatt att produkten använts och installerats i enlighet med tillverkarens anvisningar. Produktgarantin gäller ej förväntade bortfall för elektroniska komponenter. Produktens förväntade bortfall specificeras i den tekniska dokumentationen (datablad) för respektive produkt. Generellt utgår ingen ersättning för utbyteskostnader, men sådana kan ändå komma att ersättas helt eller delvis efter beslut från fall till fall på goodwill basis. Yrkande om sådan ersättning måste framställas i förväg och godkännas skriftligen av oss.

 

TRIDONIC garantitider för olika produktgrupper

8-års produktgaranti – utökad garanti anges i respektive datablad

LED-moduler, LED-driver och Elektroniska driftdon (exempelvis produktgrupp LED Industry & PC Industry)

För utvalda LED-komponenter (LED-ljuskällor, LED-drivers) och driftdon erbjuds 8 års produktgaranti från tillverkningsdatum angivet på produkten.Maximal garantitid är 102 månader (8 år plus 6 månader för tillverkning, lagerhantering, leverans).

 

5-års produktgaranti

LED-moduler, LED-driver, Elektroniska driftdon och Controls (exempelvis produktgrupp LED TALEXX, LC, LCA, LCU, PC, PCA, PCI, TE, luxCONTROL)

För produkter med en beräknad livslängd om 50 000 timmar erbjuds 5 års garanti från tillverkningsdatum angivet på produkten. Maximal garantitid är 66 månader (5 år plus 6 månader för tillverkning, lagerhantering, leverans).

 

3-års produktgaranti

LED-driftdon och Elektroniska driftdon (exempelvis produktgrupp TEC, TE Viper, PC Top etc)

För produkter med en beräknad livslängd understigande 50 000 timmar erbjuds 3-års garanti från tillverkningsdatum angivet på produkten. Maximal garantitid är 42 månader (3 år plus 6 månader för tillverkning, lagerhantering, leverans).

 

1-års produktgaranti

Nödljusbatterier (produktfamilj Accu)

För produktfamiljen Accu erbjuds 12 månaders garanti från leveransdatum för uppladdningsbara nödbatterier med en fysisk nominell livslängd på ≥ 4 år.

 

FENO garantitider

Vi erbjuder 3-års produktgaranti.

 

LUMITECH garantitider

Vi erbjuder 3-års produktgaranti.

 

WELIGHT garantitider

3-års produktgaranti

LEDtape, LED-ljuskällor & LED-dimmer

Vi erbjuder 3-års produktgaranti.

 

5-års produktgaranti

LEDtape, LED-ljuskällor & LED-dimmer

Vid användning av LEDtape eller LED-ljuskällor från WELIGHT i kombination med LED-driftdon från TRIDONIC och LED-dimrar från TRIDONIC, FENO eller WELIGHT erbjuder vi 5-års produktgaranti.

 

GARANTIVILLKOR

Wennerström Ljuskontroll AB lämnar garanti enligt följande villkor:

  • Leverantörernas produkter får endast användas i överensstämmelse med angivna produkt- och användnings-specifikationer. Gränsvärden för temperatur och spänning får inte överskridas och produkten får inte utsättas för mekanisk belastning.
  • Garantin för elektroniska driftdon gäller endast om produkten installeras tillsammans med ljuskällor som motsvarar IEC-specifikationerna.
  • Garantin täcker endast fel orsakade av materialfel, konstruktionsfel eller produktionsfel som överstiger den nominella bortfallsfrekvensen. Produktens nominella livslängd och nominella bortfallsfrekvens specificeras i den tekniska dokumentationen.
  • Leverantörerna ansvarar inte för strömförsörjningsförhållandena, inklusive kortvariga spänningstoppar, över-/underspänning, strömrippel som ligger utanför produktens fastställda gränsvärde och de gränsvärden som fastställs enligt gällande standard för leverans (t.ex. norm EN 50160).

Verkställande av produktgarantin

Vid funktionsbortfall som överstiger den nominella bortfallsfrekvensen beslutar respektive leverantör (baserat på sin tekniska analys av defekta artiklar) efter egen bedömning om de defekta produkterna ska repareras, bytas mot motsvarande ersättningsprodukter eller krediteras. Kunden eller slutanvändaren får bära kostnaderna för demontering och montering samt fraktkostnader tur och retur av produkterna. Alla övriga kostnader såsom utbyteskostnader i samband med installation, kostnader på grund av felaktig installation eller annan skada och/eller följdskador täcks inte av denna produktgaranti.

Angiven livslängd uppnås om belysningskomponenterna används i enlighet med de av tillverkaren angivna villkoren, gällande internationella normer och lokala föreskrifter. Alla elektroniska produkter med en förväntad bortfallsfrekvens kräver kontinuerlig övervakning som ska dokumenteras skriftligen.

På grund av den statistiska bortfallsfrekvensen för elektroniska produkter krävs regelbundet underhåll av system med elektroniska driftdon, uppladdningsbara nödbatterier och LED-ljuskällor. Därför måste produkterna alltid monteras på åtkomlig plats. Vid installationen av produkter ska behovet av enkelt underhåll beaktas, så att underhållskostnaderna kan begränsas. Om ett enkelt produktutbyte inte möjliggjorts genom tidiga åtgärder ska slutkunden informeras om de tillkommande framtida kostnader som kan bli förknippade med normalt underhåll. Vid konstruktionen och installationen av armaturer ska hänsyn tas till att styrenheter, driftdon, uppladdningsbara nödbatterier och/eller LED-ljuskällor med tillhörande driftdon eventuellt kan behöva bytas innan deras nominella livslängd löpt ut.

 

Ytterligare information för LED-moduler

Garantivillkoren gäller endast felutfall som överskrider den nominella bortfallsfrekvensen. Med hänsyn till den tekniska utvecklingen och förändringen i ljusflöde för produkter som beror av användningen kan det uppstå skillnader i de fotometriska förutsättningarna mellan ersättnings- eller tillägg av LED-moduler och original produkterna.

 

Åberopande av garantianspråk

Vid garantianspråk måste garantin åberopas utan dröjsmål genom omedelbart återsändande av de defekta produkterna för kontroll av garantianspråkets riktighet.

 

 

LEVERANSVILLKOR - Särskilt om ALEM 09

 

ALEM 09 är ett avtal mellan svenska elgrossister (SEG) och svenska elinstallatörer (EIO) som nu tagit beslutet att bilda den gemensamma föreningen Installatörsföretagen.

Wennerström Ljuskontroll AB är inte medlem i SEG eller i Installatörsföretagen och är därför inte med automatik bunden av avtalet, men följer avtalet i tillämpliga delar med följande ändringar/undantag:

 

§ 17 Om inte annat avtalats gäller som leveransvillkor 

EXW vårt lager (Incoterms2010)

 

§ 38 1:a stycket Den tvååriga ansvarstiden ersätts med 1,3,5 eller 8 års produktgaranti beroende på produktgrupp.

 

§ 38 2:a stycket De ansvarstider som anges i punkt 38 stycke 2 ska ersättas med 1,3,5 eller 

8-års produktgaranti beroende på produktgrupp.

 

$ 46 Punkt 46 ska inte tillämpas på detta avtal. Beslut om ersättning för utbyteskostnader fattar Wennerström Ljuskontroll AB efter eget gottfinnande från fall till fall och kan endast ske om ersättningsnivån har godkänts av oss i förväg och ska under inga förhållanden överstiga det som kan ersättas av Wennerström Ljuskontroll AB:s särskilda åtkomstförsäkring.

 

 

Om regelverket i ALEM 09 avviker från eller strider mot innehållet i gällande avtal mellan oss och våra kunder har reglerna i de senare alltid företräde.

 

 

 

Produkter från Wennerström Ljuskontroll AB säkerställer högsta tänkbara krav på driftssäkerhet och prestanda och tillverkas i kvalitetssäkrade produktionsanläggningar i och utom Europa. Säkerhet och ansvarstagande är en väsentlig del av vår framgångsrika affärsidé.

 

 

För ytterligare frågor om våra garantivillkor hänvisas till vår Kundtjänst info@wlk.eu.

 

Ladda ner hela dokumentet WLK Garanti & Leveransvillkor.

 

 

Produkten har lagts i din varukorg Visa varukorgenTill kassan