Det här är ett utskick från Wennerström Ljuskontroll AB. Om du inte kan läsa texten klicka här.

TRIDONIC - enlightening your ideasready2mains™ talar om för strömmen hur den ska kommunicera


Konfiguration via elnätet - Enkel anslutning, säker konfiguration

ready2mains™ är det enkla sättet att konfigurera LED-armaturer, även icke dimbara varianter. Det behövs inget extra kommunikationsgränssnitt då det existerande elnätets gränssnitt används. Det minskar signifikant risken för fel genom att erbjuda användardefinierade konfigurationsscript, och möjliggör för en enkel och flexibel integration i existerande testmiljöer.


Ljusreglering via elnätet – mindre kabeldragningar

ready2mains™ är det professionella sättet att ljusreglera via elnätet. Det medför en enkel ombyggnad av existerande armaturinstallationer med den senaste LED-tekniken. Det krävs inga omdragningar av ledningarna inom taket då det existerande elnätets ledningar används för kommunikationen vilket möjliggör kostnadseffektiva belysningslösningar.


  Mer...


TALEXXconverter PREMIUM – LED-driftdon med ready2mains

ready2mains™ gränssnittet gör det möjligt att konfigurera och ljusreglera LED-driftdon digitalt utan ett separat datagränssnitt och utan någon ytterligare kabeldragning. Tridonic’s nya generation TALEXXconverter PREMIUM är den första serien av driftdon som har ready2mains™ gränssnittet. Driftdonen kan därför konfigureras och ljusregleras via elnätet. one4all-gränssnittet är fortfarande tillgängligt och stödjer DALI, DSI, switchDIM och corridorFUNCTION. Andra funktioner inkluderar en signifikant ökning av effektivitet och låga standby-förluster.


LED-driftdonsserien TALEXX PREMIUM har utformats för att passa den snabba utvecklingen inom LED-tekniken. Driftdonen erbjuder en stor flexibilitet med det nya digitala ready2mains-gränssnittet. Ready2mains använder den befintliga elnätskabeln för överföring av data.


Armaturtillverkare, elkonsulter och potentiella användare drar alla fördel av den nya driftdonserien. TALEXX PREMIUM serien kan anpassa sig till olika belysningskrav med en hög grad av flexibilitet antingen via one4all gränssnittet eller via det digitala ready2mains gränssnittet som möjliggör digital data, som konfigurationsparametrar, att överföras direkt via elnätskabeln. Att uppgradera existerande icke dimbara armaturinstallationer till den senaste LED-generationen är lättare med ready2mains då ingen ny kabeldragning behövs.


Tack vare ready2mains är det nu enklare att konfigurera driftdon med manuellt justerbara utgångsströmmar och integrera i existerande testutrustning. Dataöverföringen är snabb och mindre mottaglig för fel eftersom ingen manuell åtgärd krävs. Enkel integrering i automatiserade arbetsflöden resulterar i stora potentiella besparingar vid produktion av LED-armaturer.


PREMIUM-serien kommer med driftdon i flera utformningar och applikationsoptimerade driftlägen som gör LED-driftdonen ideala för en bredd av professionella LED-belysningslösningar.

  Mer...
 

För mer information vänligen kontakta oss.


Mvh
Wennerström Ljuskontroll AB

Tel 0152-910 00
info@ljuskontroll.com

www.ljuskontroll.comCopyright © 2015 Wennerström Ljuskontroll AB. All rights reserved. Inte intresserad längre?
Klicka här för att avregistrera dig från våra utskick.

Wennerström Ljuskontroll logoLinkedIn Twitter YouTube LIGHT YOU WANT TO FOLLOW.

Tridonic GmbH & Co KG, Färbergasse 15, 6851 Dornbirn, Austria, www.tridonic.se
Wennerström Ljuskontroll AB, Källdalen, 645 91 Strängnäs, www.ljuskontroll.com